3


FEDERAȚIA  SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR și FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET TIMIȘ

au încheiat un protocol de colaborare


Având în vedere faptul că FSSU este organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil, printre altele, de:

 • Inițierea de acțiuni de promovare a sportului, componentă a educației generale și permanente;
 • Formularea de propuneri de politici publice și acte normative în domeniul sportului școlar și universitar;
 • Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la practicarea sportului;
 • Organizarea de evenimente în vederea promovării programelor de sport școlar și universitar;
 • Elaborarea și susținerea strategiei organizării și dezvoltării activității sportive școlare și universitare;
 • Sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor sportive școlare și universitare la nivel local, zonal și național, în colaborare cu inspectoratele școlare și cu instituțiile de învățământ superior;
 • Coordonarea competițiilor sportive desfășurate în unitățile și instituțiile de învățământ, organizate de asociațiile sportive școlare și universitare;
 • Adoptarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive școlare și universitare;

Având în vedere faptul că FITT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Decretului-Lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unică la nivelul județului Timiș, dar mai ales care: 

Are ca organ suprem de conducere Adunarea Generală formată din reprezentanții a 14 organizații (ligi) studențești, 1 organizație de elevi, 1 club sportiv și 14 organizații de tineret;

 • Are în patrimoniu Casa Tineretului din Timișoara – singurul Centru de Tineret din România care a primit acreditarea de Quality Label a Consiliului Europei (la nivel european funcționează doar 7 astfel de centre);
 • Este unic implementator în România al proiectului transnațional (7 țări) Erasmus+ Sport for All, coordonat de către Federația Sportivă pentru Copii din Bulgaria în cadrul căruia experți din sistemul de învățământ din Bulgaria împreună cu participanții români dezbat împreună cu reprezentanții sistemului educațional și ai autorităților publice din România asupra celor mai bune practici identificate, în care sportul este un instrument împotriva violenței, creând astfel un dialog structurat eficient între părțile interesate din țările participante;
 • Este coordonatorul implementării programului Timișoara – Capitala Națională a Tineretului (1 mai 2016 – 1 mai 2017), prima ediție a programului Capitala Tineretului din România care, pe 13 noiembrie 2016, a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României;
 • Este inițiatorul și coordonatorul redactării candidaturii Timișoarei la titlul de Capitala Europeană de Tineret 2020. Timișoara este singurul oraș din România care participă anul acesta la această competiție. Pe lângă asumarea Primăriei Municipiului Timișoara, inițiativa candidaturii a primit susținerea oficială a Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), a Consiliului Tineretului din România (CTR) și a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Având în vedere scopul comun de dezvoltare a educației generale și permanente a tinerilor și recunoscând importanța unui dialog constructiv, în spiritul respectului reciproc și conform cu principiile și standardele naționale și europene, FEDERAȚIA  SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR și FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET TIMIȘ au încheiat un protocol de colaborare cu scopul creșterii gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

sunt:

3.1 Organizarea, în parteneriat, a activităților de încurajare a incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a strategiilor UE, mai ales a strategiei UE privind egalitatea de gen și a strategiei UE pentru persoanele cu handicap;

3.2 Organizarea, în parteneriat, a activităților de încurajare a incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a strategiilor UE, mai ales a strategiei UE privind egalitatea de gen și a strategiei UE pentru persoanele cu handicap;

3.3 Dezvoltarea, în parteneriat, a programelor și implementarea, în parteneriat, a proiectelor în vederea aplicării, în domeniul sportului, a strategiilor UE în domeniile incluziunii sociale și egalității de șanse, și anume, strategia UE privind egalitatea între femei și bărbați, strategia UE privind persoanele cu handicap și Directiva privind egalitatea
rasială;

3.4 Dezvoltarea, în parteneriat, a programelor și implementarea, în parteneriat, a proiectelor în vederea încurajării participării la activități sportive și fizice, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a orientărilor UE privind activitatea fizică;

3.5 Promovarea, în parteneriat, a carierelor duble ale sportivilor, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a orientărilor UE privind carierele duble ale sportivilor;

3.6 Derularea, în parteneriat, a activităților de reinserție profesională și socială a tinerilor sportivi la finalul carierei sportive;

3.7 Promovarea, în parteneriat, a activităților voluntare în domeniul sportului;

3.8 Sprijinirea, în parteneriat, a abordărilor inovatoare și educaționale pentru combaterea violenței și rasismul, a discriminării și intoleranței în sport;

3.9 Pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare, în parteneriat, a modulelor și instrumentelor educaționale și de formare destinate să consolideze competențele multiplicatorilor în domeniul sportului și să dezvolte monitorizarea și analiza comparativă a indicatorilor, în special în ceea ce privește promovarea comportamentelor etice și a codurilor de conduită în rândul sportivilor;

3.10 Organizarea, în parteneriat, a conferințelor, seminarelor, reuniunilor, evenimentelor și acțiunilor de sensibilizare și promovare a sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului;

3.11 Dezvoltarea, în parteneriat, a strategiilor și formularea politicilor publice în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ specific și a aplicării acestuia;

3.12 Derularea, în parteneriat, a activităților de îmbunătățire a bazei de date privind sportul, cu scopul de a face față provocărilor societale și economice (colectare de date care stau la baza activităților susmenționate, sondaje, consultări);

3.13 Pregătirea, promovarea, organizarea, și monitorizarea în parteneriat, a implementării proiectelor din cadrul Săptămânii Europene a Sportului, a Săptămânii Europene a Tineretului, precum și a Săptămânii Mondiale a Tineretului;

3.14 Promovarea reciprocă și /sau organizarea, în parteneriat, a activităților sportive la nivel local, județean și național adresate tinerilor din mediul preuniversitar și universitar;

3.15 Identificarea, promovarea și implementarea, în parteneriat, a măsurilor necesare inițierii și derulării, în parteneriat, a unor programe de atragere, pregătire și promovare a tinerilor din mediul preuniversitar și universitar voluntari în sport;

3.16 Identificarea, promovarea și implementarea, în parteneriat, a măsurilor de diversificare a acțiunilor / activităților competiționale și necompetiționale de practicare a sportului de către tinerii din mediul preuniversitar și universitar;

3.17 Promovarea, în parteneriat, a tinerilor din mediul preuniversitar și universitar cu reale calități pentru practicarea sportului de performanță;

3.18 Derularea, în parteneriat, a activităților de integrare a tinerilor din mediul preuniversitar și universitar în asociațiile sportive școlare și universitare; identificarea soluțiilor de diversificare a surselor de finanțare ale acestor asociații; promovarea activității tinerilor din asociațiilor sportive școlare și universitare;

3.19 Organizarea, în parteneriat, a activităților specifice pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive, precum și a delincvenței în rândul tinerilor din mediul preuniversitar și universitar;

3.20 Identificarea, promovarea și implementarea, în parteneriat, a măsurilor de creștere a practicării sportului de către tinerii din mediul preuniversitar și universitar, atât ca oportunitate de combatere a diferitelor patologii sociale, cât și ca mijloc de dezvoltare socială și biologică a tinerilor din mediul preuniversitar și universitar.

3.21 Identificarea, promovarea și implementarea, în parteneriat, a măsurilor de determinare a întăririi statutului orelor de educație fizică în școli (ex.: îmbunătățirea conținutului și a modalităților de predare, a controlului acestora și a modernizării activității cluburilor sportive școlare și a liceelor cu program de educație fizică etc.);

3.22 Pregătirea, promovarea, organizarea, și monitorizarea, în parteneriat, a activităților menite să stimuleze interesul tinerilor (din mediul preuniversitar și universitar) pentru o viață sănătoasă prin sport;

3.23 Organizarea, în parteneriat, a activităților educaționale pentru tinerii sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului, organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare); punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, elaborarea de planuri pentru viitor); activități de comunicare legate de tema evenimentului;

3.24 Pregătirea, promovarea, organizarea, și monitorizarea, în parteneriat, de campionate școlare și universitare în cel puțin 10 ramuri de sport;

3.25 Promovarea și susținerea, în parteneriat, a dezvoltării de infrastructuri specifice pentru desfășurarea activităților sportive la nivel de instituții de învățământ superior;

3.26 Promovarea modelului sportivilor români de performanță în rândul tinerilor.

Share this post

Related Articles