FITT partener FSSU

Federația Sportului Școlar Și Universitar și Fundația Județeană Pentru Tineret Timiș au semnat astazi un protocol de colaborare, având următoarele obiective:

• Organizarea, în parteneriat, a acțiunilor de promovare a sportului, componentă a educației generale și permanente, precum și a oportunităților create pentru tinerii din mediul preuniversitar și universitar, prin programele europene, pentru încurajarea practicării sportului, schimburilor de experiență și formării în domeniul educației prin sport.
• Organizarea, în parteneriat, a acțiunilor de creștere a gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate;
• Organizarea, în parteneriat, a acțiunilor de creștere a nivelului de participare la sport, activități fizice și activități de voluntariat.
• Organizarea, în parteneriat, a acțiunilor de încurajare a sinergiei cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale pentru a promova activitatea sportivă și fizică și pentru a aborda provocările legate de sport.

Fundația Județeană Pentru Tineret Timiș este una dintre cele mai puternice organizaţii de tineret din ţara noastră având 14 organizații (ligi) studențești, 1 organizație de elevi, 1 club sportiv și 14 organizații de tineret:
• Are în patrimoniu Casa Tineretului din Timișoara – singurul Centru de Tineret din România care a primit acreditarea de Quality Label a Consiliului Europei (la nivel european funcționează doar 7 astfel de centre);
• Este unic implementator în România al proiectului transnațional (7 țări) Erasmus+ Sport for All, coordonat de către Federația Sportivă pentru Copii din Bulgaria în cadrul căruia experți din sistemul de învățământ din Bulgaria împreună cu participanții români dezbat împreună cu reprezentanții sistemului educațional și ai autorităților publice din România asupra celor mai bune practici identificate, în care sportul este un instrument împotriva violenței, creând astfel un dialog structurat eficient între părțile interesate din țările participante;
• Este coordonatorul implementării programului Timișoara – Capitala Națională a Tineretului (1 mai 2016 – 1 mai 2017), prima ediție a programului Capitala Tineretului din România care, pe 13 noiembrie 2016, a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României;

Federația Sportului Școlar şi Universitar este preocupată şi depune eforturi pentru reorganizarea şi optimizarea sportului românesc căutând împreună cu partenerii, soluţii în acest sens.
Împreună cu Fundația Județeană Pentru Tineret Timiș va fi stabilit un calendar de acţiuni comune care vor fi organizate pe toată perioada anului 2017, acţiuni pe linie de sport şcolar şi universitar şi o implicare activă în evenimentele prilejuite de Săptămâna Europeană a Sportului, Săptămâna Europeană a Tineretului, precum și a Săptămâna Mondială a Tineretului.

Share this post

Related Articles